Райхан Ырысты

Шығыс Қазақстан лингвистикалық орталығы директорының орынбасары

Бітірген оқу орындары:

1999-2004 ж.ж. Алматы педагогикалық институты, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

Жалпы еңбек өтілі: 18 жыл

Русский

Заметитель директора Восточно-Казахстанского лингвистического центра

Окончила учебные заведения:

1999-2004 г.г. Алматинский педагогический институт, учитель казахского языка и литературы

Трудовой стаж: 18 лет