Муканбаева Жулдыз Бакытбековна

Шығыс Қазақстан лингвистикалық орталығының қазақ тілі оқытушысы

Бітірген оқу орындары:

1991-1996 ж.ж. С. Аманжолов ат.ШҚМУ, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

Жалпы еңбек өтілі: 25 жыл

Санат: І

Русский

Преподаватель казахского языка Восточно-Казахстанского лингвистического центра

Окончилa учебные заведения:

1991-1996 г.г. ВКГУ им. С. Аманжолова, учитель казахского языка и литературы

Трудовой стаж: 25 года

Категория: І